فال حافظ

فال حافظ

چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود
چو ماه نو ره بيچارگان نظاره
شب شراب خرابم کند به بيداري
طريق عشق پرآشوب و فتنه است اي دل
گدايي در جانان به سلطنت مفروش
سواد نامه موي سياه چون طي شد
حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر
حجاب راه تويي حافظ از ميان برخيز
ور آشتي طلبم با سر عتاب رود
زند به گوشه ابرو و در نقاب رود
وگر به روز شکايت کنم به خواب رود
بيفتد آن که در اين راه با شتاب رود
کسي ز سايه اين در به آفتاب رود
بياض کم نشود گر صد انتخاب رود
کلاه داريش اندر سر شراب رود
خوشا کسي که در اين راه بي حجاب رود

تعبیر فال : عاقبت اندیش باش. به پیروزی های زودگذر اکتفا نکن. قدری به توانایی های خود فکر کن. به اندازه ی تاب و توان خود مسئولیت پذیر باش. غرور و نخوت بدترین دشمن تو است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای goor.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:goor.ir