فال حافظ

فال حافظ

چل سال بيش رفت که من لاف مي زنم
هرگز به يمن عاطفت پير مي فروش
از جاه عشق و دولت رندان پاکباز
در شان من به دردکشي ظن بد مبر
شهباز دست پادشهم اين چه حالت است
حيف است بلبلي چو من اکنون در اين قفس
آب و هواي فارس عجب سفله پرور است
حافظ به زير خرقه قدح تا به کي کشي
تورانشه خجسته که در من يزيد فضل
کز چاکران پير مغان کمترين منم
ساغر تهي نشد ز مي صاف روشنم
پيوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم
کآلوده گشت جامه ولي پاکدامنم
کز ياد برده اند هواي نشيمنم
با اين لسان عذب که خامش چو سوسنم
کو همرهي که خيمه از اين خاک برکنم
در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم
شد منت مواهب او طوق گردنم

تعبیر فال : در حسرت روزگار خوش گذشته هستی اما از غصه خوردن و حسرت کشیدن چه سود؟ بهتر است بر قابلیت ها و توانایی های خود تکیه کنی و دوباره از صفر شروع کنی تا آرزوهای تو محقق شوند.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای goor.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:goor.ir