فال حافظ

فال حافظ

باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش
اي دل اندربند زلفش از پريشاني منال
رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه کار
تکيه بر تقوا و دانش در طريقت کافريست
با چنين زلف و رخش بادا نظربازي حرام
نازها زان نرگس مستانه اش بايد کشيد
ساقيا در گردش ساغر تعلل تا به چند
کيست حافظ تا ننوشد باده بي آواز رود
بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش
مرغ زيرک چون به دام افتد تحمل بايدش
کار ملک است آن که تدبير و تامل بايدش
راهرو گر صد هنر دارد توکل بايدش
هر که روي ياسمين و جعد سنبل بايدش
اين دل شوريده تا آن جعد و کاکل بايدش
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بايدش
عاشق مسکين چرا چندين تجمل بايدش

تعبیر فال : از سختی ها و مشکلات زندگی نترس. همه ی مشکلات با صبر و تحمل از پیش راه تو برداشته می شوند. در اجرای تصمیم ها با تعمق و اندیشه باش. با پشتکار و استوار باش تا موفق شوی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای goor.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:goor.ir