فال حافظ

فال حافظ

بر سر آنم که گر ز دست برآيد
خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد
صحبت حکام ظلمت شب يلداست
بر در ارباب بي مروت دنيا
ترک گدايي مکن که گنج بيابي
صالح و طالح متاع خويش نمودند
بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
غفلت حافظ در اين سراچه عجب نيست
دست به کاري زنم که غصه سر آيد
ديو چو بيرون رود فرشته درآيد
نور ز خورشيد جوي بو که برآيد
چند نشيني که خواجه کي به درآيد
از نظر ره روي که در گذر آيد
تا که قبول افتد و که در نظر آيد
باغ شود سبز و شاخ گل به بر آيد
هر که به ميخانه رفت بي خبر آيد

تعبیر فال : دل به لذت زودگذر دنیوی نبند. بلندپرواز نباش. اراده ای قوی می تواند تو را به آرزوهایت برساند. به خداوند توکل کن و از او مدد بجوی تا آرامش خاطر داشته باشی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای goor.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:goor.ir